جستجو کردن

درباره ما

قوام شاپ آماده همکاری با سازمان ها:

بسیاری از فروشگاه ها، سازمانها و شرکتها باید ساعت ها وقت بگذارند تا مقدمات سفر خود را فراهم کنند.
این کار مستلزم صرف زمان نسبتا زیادی است؛ حال بعضا باید از شهری به شهر دیگر رفت.
ما با این مبنا، گشتیم و مناسب ترین خدمات را از بهترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری و غذایی پیدا و با بهترین شرایط برای شما مهیا کردیم.

قوام شاپ آماده همکاری با سازمان ها:

بسیاری از فروشگاه ها، سازمانها و شرکتها باید ساعت ها وقت بگذارند تا مقدمات سفر خود را فراهم کنند.
این کار مستلزم صرف زمان نسبتا زیادی است؛ حال بعضا باید از شهری به شهر دیگر رفت.
ما با این مبنا، گشتیم و مناسب ترین خدمات را از بهترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری و غذایی پیدا و با بهترین شرایط برای شما مهیا کردیم.

امکان رزرو مستقیم برای مسافران:

فراهم کردن شرایط رفاهی برای مسافرین، باعث شده است تا افراد ایرانی و خارجی زیادی از مشتریان وفادار مجموعه قوام باشند.
در خیلی از موارد، ایشان می توانند بصورت دسته جمعی یا خانواده ای از خدمات مجموعه ما استفاده کنند؛ تا اینگونه از تخفیفات ما نیز بهره مند می گردند.

امکان رزرو مستقیم برای مسافران:

فراهم کردن شرایط رفاهی برای مسافرین، باعث شده است تا افراد ایرانی و خارجی زیادی از مشتریان وفادار مجموعه قوام باشند.
در خیلی از موارد، ایشان می توانند بصورت دسته جمعی یا خانواده ای از خدمات مجموعه ما استفاده کنند؛ تا اینگونه از تخفیفات ما نیز بهره مند می گردند.

امکان همکاری با تامین کنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات توریستی

ما بر این باوریم که می توانیم به تولیدکنندگان و بازرگانان عزیزمان در جهت توسعه کسب و کارشان کمک کنیم.
مجموعه قوام دست همکاری خود را بسوی آنان دراز کرده است و در حد توان و مقدورات خود می تواند در خدمت باشد.
کافیست با ما در ارتباط باشید. خواهید دید که با کمی انعطاف، می توانیم همکاری خوبی را در کنار هم تجربه کنیم.

امکان همکاری با تامین کنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات توریستی

ما بر این باوریم که می توانیم به تولیدکنندگان و بازرگانان عزیزمان در جهت توسعه کسب و کارشان کمک کنیم.
مجموعه قوام دست همکاری خود را بسوی آنان دراز کرده است و در حد توان و مقدورات خود می تواند در خدمت باشد.
کافیست با ما در ارتباط باشید. خواهید دید که با کمی انعطاف، می توانیم همکاری خوبی را در کنار هم تجربه کنیم.